Contact
Contact details

Headquarters

Manufacturer of paper products JACK-POL Sp. z o.o.

55-200 Olawa, Poland
Portowa Street 1b

NIP: 912-17-69-336
Regon: 932964127
Numer KRS: 0000183826

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 5.245.000 zł